Individuele professionals

 • Coaching
 • Supervisie
 • Teamsupervisie
 • Leersupervisie
 • Ervaringsonderzoek & professionalisering

Trainingen & Teambuilding

 • Professionele identiteit
 • Duurzaam Veranderen en ontwikkelen als team
 • Professionele verhalen verwoorden & verbinden & veranderen
 • Train de Intervisor; 'ruimte voor verschil'
 • Communicatietrainingen
 • Coachende gespreksvoering
 • Teamontwikkeling; 'het zit in de muren'
 • Conflicten coachen in teams
 • Teamsupervisie
 • Presenteren
 • Trage vragen, trage tijd; doen hun werk.
 • Begeleiden van ervarend leren
 • Alles start vanuit 'wilskracht' 

 

 

 

 


Organisatie werkateliers

 • Begeleiden van visiedagen; 'collectief leren & co-creëren'
 • Veranderen van cultuur; meervoudig kijken, verwoorden & verbinden & veranderen
 • Leerzame wrijving  geeft glans
 • Normatieve dilemma's als professional
 • Intervisie begeleiding 
 • Collegiale consultatie
 • Leerateliers in organisaties
 • Conflicten in organisaties

Technasium

 • Coachende docent
 • Schrijverscoach (lerarenregister training)
 • Training Intervisie
 • Train de trainer 
 • Procesbegeleiding
 • Kracht van ervarend leren

Teamdagen

 • Duurzaam ontwikkelen als team.
 • Taal geven aan het wad(t)?
 • Werken met metaforen.
 • Wie zijn wij?
 • Wilskracht tonen door doen!

Morele vragen

 • Werken vanuit waarden
 • Normatieve professionalisering
 • Moreel beraad
 • Horizontale moraliteit
 • Ethisch arrangement

                   "Kijk met je ogen, maar zie met je hart"